Swarovski AB Rhinestone Comfort Mask

Swarovski AB Rhinestone Comfort Mask

Regular price $24.00
3 Layers, Hand stoned, HAND WASH ONLY